1. Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy, przelew bankowy, PayU.

2. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

3. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę bądź Święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.